Hart van Nijverdal

23 november 2018

Hart van Nijverdal 23 november 2018


Cultuur als wapen tegen armoede

Foto: Huiskamer

NIJVERDAL - Stichting De HUISKAMER en Stichting De Welle uit Nijverdal nodigen u met familie, vrienden en kennissen uit voor theatervoorstelling De OmZieners. De voorstelling wordt gebracht op vrijdagavond 14 december 2018 om 20.00 uur in het ZINiN Theater in Nijverdal en is gratis (vrije gift na afloop) toegankelijk.

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. De Stichting is een multicultureel theatercollectief van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen brengen zij een theaterproductie van artistieke en inhoudelijk kwaliteit. Het stuk is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt. Ervaringsdeskundigen brengen die kwetsbaarheid op een indringende wijze en met een gezonde dosis humor over het voetlicht.

Zo willen zij een gesprek op gang brengen over de vraag hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden in kwetsbare situaties. Cultuur als wapen tegen armoede! Wij zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling . Na afloop gaan we graag met u in gesprek. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. De voorstelling begint om 20.00 uur. De entree is gratis. Na afloop wordt een vrije gift gevraagd. Zo kan iedereen bijdragen wat zij/hij wil.
Aanmelden via e-mail:
omzieners@gmail.com.

Foto: HvN

Enkele reacties
van toeschouwers:

"De OmZieners moet je niet alleen zien maar vooral ook beleven. Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. (Coördinatrice sociale wijkteams, Dalfsen)
"Recht uit het hart verbreden en verbinden jullie werelden." (wethouder soc. domein, Zwolle)
"Zoveel boodschappen en dieptelagen om op door te denken." (Pastor RK Kerk, Raalte)

Ruim 60 jaar vrijwilliger!

Foto: Jan Pieter van Vree

NIJVERDAL - Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen maandag is Johan Kok (84) benoemd tot erelid van Rksv De Zweef. Maar liefst meer dan 60 jaar was hij als vrijwilliger binnen deze club actief.

Functies die Johan bekleedde: leider eerste elftal, bestuurslid en voorzitter van supportersvereniging De Vriendenkring, beheerder van het clubgebouw, waaronder kantinebeheer en schoonmaak. Met ingang van het afgelopen jaar was hij met deze laatste functies gestopt. Het erelidmaatschap is de dank voor al die jaren inzet. Voorzitter Erik Heuver sprak de hoop uit dat Johan een voorbeeld voor velen is en speldde hem de bijbehorende gouden speld op.

Stefan Scholten

Dezelfde vergadering benoemde Stefan Scholten (33) tot lid van verdiensten. De totaal verraste Stefan kreeg te horen dat die onderscheiding hem werd toegekend voor het opzetten, uitbouwen en begeleiden van -eerst- de F-league en nu Zweef-mini's. Stefan deed dat meer dan tien jaar en maakte van de zaterdagse gebeurtenis voor de allerkleinsten een ware happening. Daarnaast zit hij al lange tijd in het jeugdbestuur, waarvan hij nu voorzitter is.

Vanuit die functie zit hij ook in het hoofdbestuur.

Huisartsen krijgen praktijkondersteuning voor jeugd-GGZ

Foto: Stock

Het college van B&W van de gemeente Hellendoorn stelt de gemeenteraad voor om een proef te starten met een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd van 0 tot 18 jaar. Deze praktijkondersteuner vormt als het ware de verbindende schakel tussen de eerstelijns hulp van de huisartsen en de specialistische tweedelijns instanties voor jeugd-GGZ.

Met deze proef wil de gemeente bereiken dat jonge inwoners laagdrempelig en snel geholpen worden. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. De gemeente is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de geboden zorg aan de jeugd. Bij het overdragen van deze taak van de Rijksoverheid naar de gemeenten was de 'zorg dichterbij inwoners' organiseren, de belangrijkste reden voor deze verandering in 2015. Om de zorg voor jeugdigen in de gemeente Hellendoorn nog dichterbij te organiseren, heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de diverse huisartsenpraktijken en de GGD Regio Twente deze proef voorbereid.

Laagdrempelige
mogelijkheid

De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen jaren met succes geïnvesteerd op het gebied van de preventieve GGZ-maatregelen voor jonge inwoners. Zo is er onder meer geïnvesteerd in de samenwerking tussen jeugdartsen en huisartsen.

Op het gebied van jeugd-GGZ zijn huisartsen en jeugdartsen verwijzers en geen behandelaars. Met de inzet van praktijkondersteunrs ontstaat er de laagdrempelige mogelijkheid voor jongeren en hun ouders/verzorgers om een aantal gesprekken aan te gaan met deze ondersteuners. De verwachting is dat hierdoor in een aantal situaties verwijzing naar een specialistische GGZ-instellingen voorkomen kan worden. Hierdoor kunnen kosten bespaard worden.

Coalitieakkoord 'Duurzaam Durven Doen'

Met de inzet van praktijkondersteuners voor de jeugd-GGZ maakt het college van B&W een ambitie uit het coalitieakkoord 'Duurzaam Durven Doen' waar. In het coalitieakkoord staat beschreven dat samenwerking tussen zorgaanbieders en voorliggende voorzieningen wordt gestimuleerd. En dat er meer wordt ingezet op preventie en eigen regie. De doelstelling van deze pilot sluit aan op deze ambitie. De gemeenteraad van Hellendoorn neemt op 18 december een besluit over dit voorstel.

Column

In Enschede werden vorige week - midden in een woonwijk - vier mensen vermoord. Het lijkt op een afrekening in het criminele circuit. Drugs, verdovende middelen... Ik hoor net op de radio dat er extra geld van het rijk is gereserveerd om de georganiseerde drugscriminaliteit aan te pakken in Brabant en Limburg. Dat zijn de provincies die hier meestal mee in verband worden gebracht. Maar hier in het oosten, de aanvoerroute vanuit Duitsland naar de grote steden in het westen (Nijverdal ligt ook op die route) worden dus zomaar vier drugscriminelen vermoord.

Het nieuwe college schreef in oktober bij de presentatie van de begroting dat er extra aandacht is voor ondermijning. Ondermijnende criminaliteit, is de georganiseerde misdaad die probeert crimineel geld wit te wassen door bijvoorbeeld pandjes op te kopen, lijntjes te leggen naar de bovenwereld om het crimineel verkregen geld, zwart geld, wit te wassen. Het gaat meestal om drugs. Het gaat om miljarden. En het is een keiharde wereld. Het Hellendoornse college roept burgers op ogen en oren open te houden. Pandjes die leeg staan die ineens verhuurd lijken en waar sporadisch activiteit waargenomen wordt.

Het college heeft natuurlijk niet voor niets de oproep gedaan. Er moet bekend zijn dat hier in de gemeente inderdaad criminele activiteiten plaatsvinden. Er zijn mensen die je zomaar een paar namen kunnen geven van mensen die zich daar aan schuldig maken.

Vannacht hoorde ik hier ergens achter de motor van een auto draaien. Even later hoorde ik het klappen van een deksel van een container. Daarna reed de auto weg. Toen ik vanmorgen wakker werd, vroeg ik me af of ik het echt gehoord had of dat ik het gedroomd had. Ik hoop het laatste...

Werkzaamheden N35

Rijkswaterstaat werkt van donderdag 29 november tot en met zondag 2 december aan de kruising van de Baron van Sternbachlaan in Nijverdal met de N35.

Het gaat om werkzaamheden voor de verbetering van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid bij de kruising. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de verkeerslichten en het wijzigen van de opstelstroken. Tijdens de werkzaamheden is de weg dicht tussen de rotonde Baron van Sternbachlaan – Kruidenlaan en de aansluiting van de Baron van Sternbachlaan op de N35. De N35 is in beide rijrichtingen geopend waardoor doorgaand verkeer op de N35 geen hinder ondervindt van de werkzaamheden.
Fase 1: donderdagochtend 29 tot vrijdagavond 30 november
Vanaf donderdag 29 november 9.00 uur is het niet mogelijk om vanuit de richting Hellendoorn en Nijverdal-Kruidenwijk via de Baron van Sternbachlaan de N35 te bereiken. Ook is niet mogelijk om van de N35 via de Baron van Sternbachlaan richting Hellendoorn en Nijverdal-Kruidenwijk te rijden.
Fase 2: vrijdagavond 30 tot zondagavond 2 december
In de loop van vrijdagavond 30 november kan een deel van de afsluitingen en omleidingen worden opgeheven. Het is dan weer mogelijk om van de N35 via de Baron van Sternbachlaan richting Hellendoorn en Nijverdal-Kruidenwijk te rijden Vanuit de richting Hellendoorn en Nijverdal-Kruidenwijk is het dan nog niet mogelijk om via de Baron van Sternbachlaan de N35 te bereiken. Rijkswaterstaat rondt de werkzaamheden in de loop van zondagavond 2 december af, waarna de afsluitingen en omleidingen worden verwijderd.

Aangepaste dienstregeling buurtbus

Foto: Buurtbus

In december gaan er bij de buurtbuslijn van Nijverdal naar Daarlerveen/Den Ham (lijn 594) verschillende zaken veranderen. De buurtbus gaat een iets andere route rijden met een aangepaste dienstregeling. De bus wordt veel comfortabeler en een buurtbuskaartje betalen wordt makkelijker.

Al deze veranderingen gaan in op maandag 10 december. Om de passagiers beter van dienst te kunnen zijn gaat de buurtbus niet meer over de rondweg langs Hellendoorn, maar door het centrum van Hellendoorn. De bus rijdt dan via de Schuilenburgerweg, de Dorpsstraat en de Reggeweg en komt bij Ben& Jerry's weer op de N347 naar Hulsen. Onderweg door het centrum Hellendoorn stopt de bus bij de haltes Schuilenburgerweg, Schapenmarkt en Reggeweg. Eindpunt van de lijn was altijd de halte bij het Raadhuis Nijverdal, dat wordt per december het Station Nijverdal. Positief is dat de passagiers die in Hellendoorn of in de Kruidenwijk wonen nu elk half uur met de buurtbus naar het Station Nijverdal kunnen, de ene keer met de lijn 594 en de nadere met lijn 597.

Aangepaste
dienstregeling

De nieuwe route houdt ook in dat de dienstregeling moet worden aangepast. Vanaf maandag 10 december worden alle aankomst- en vertrektijden van de lijn 594 een paar minuten vervroegd. De buurtbus vertrekt een paar minuten eerder in Daarlerveen en Den Ham richting Nijverdal en komt iets vroeger aan bij het Station Nijverdal. Ook het vertrek van Station Nijverdal op de rit terug is een paar minuten eerder. De precieze aankomst- en vertrektijden kunt u vinden op de halteborden, in de bus en op de website van de buurtbus: www.buurtbushellendoorn.nl

Nieuwe bus
Tegelijk met aanpassing van de route en de dienstregeling wordt ook een nieuwe buurtbus ingezet. Dat is een rolstoelvriendelijke bus met een brede toegangsdeur en een lage instap. Het wordt voor passagiers in een rolstoel veel gemakkelijker om met de buurtbus te reizen. Ook heeft de bus moderne apparatuur waarmee de passagiers steeds van actuele reisinformatie worden voorzien. Deze bus is al in gebruik bij de buurtbus die van Nijverdal via Hellendoorn naar Krönnenzommer rijdt.

Met de pinpas betalen
De passagiers gaan hun buurtbuskaartje vanaf 10 december met de pinpas betalen. Tot de jaarwisseling is er een overgangsperiode
waarin ook nog contant betaald kan worden, maar met ingang van 2 januari 2019 kan dat alleen nog met de pinpas.

Bouw woonhuis September verloopt voorspoedig

NIJVERDAL - Op woensdag 19 december viert September Nijverdal een groots openingsfeest. Iedereen uit Nijverdal en omgeving en alle mensen die de bouw en ontwikkeling van dit woonhuis voor ouderen met geheugenproblemen mogelijk hebben gemaakt, zijn van harte welkom.

Men viert samen het verloop van een voorspoedige bouw en drinkt champagne op het 'thuis' voor de bewoners die in januari hun intrek nemen in dit prachtige, nieuwe onderkomen. Het openingsfeest vindt plaats in de woonkamers, woonkeuken en de tuin van het woonhuis. Vanzelfsprekend is er mogelijkheid om een rondleiding door het pand te krijgen. U bent van harte welkom tussen 15.00 en 19.00 uur.

Van huis naar woonhuis
Het woonhuis biedt plek aan twintig ouderen. In het huis zijn twee grote, gezellige woonkamers. Bewoners beschikken over een eigen appartement, dat ze zelf kunnen inrichten. De appartementen zijn afgewerkt. Bewoners maken er zelf met eigen kleuren of behang, vertrouwde meubels en gordijnen hun eigen nieuwe thuis. De eerste bewoners gaan met hun familie tussen kerst en oud en nieuw al aan de slag in hun eigen appartement.

De bouw van September Nijverdal aan de Salomonsonstraat begon begin dit jaar. Bouwbedrijf Aan de Stegge heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en levert nu eind november volgens afspraak het hele pand op. "De eerste weken gebruiken we om van het huis een woonhuis te maken", zegt Heidi Cruiming, leidinggevende van het woonhuis. "De afgelopen maanden is er achter de schermen ontzettend hard gewerkt. Op de bouw, maar ook door ons. We hebben nu een volwaardig team dat op 1 januari aan de slag kan. We hebben ook veel tijd gestoken in een mooie inrichting, een geweldige sfeer en de potten en pannen om heerlijk te kunnen koken moesten natuurlijk ook uitgezocht. In de komende maanden zullen steeds meer bewoners hun intrek nemen. Dat gaat geleidelijk."

Deuren blijven open
De deuren van dit woonhuis blijven natuurlijk, zoals bij elk woonhuis van September, open. Toch zal 19 december het laatste moment zijn dat 'zomaar binnenkijken' mogelijk is. "We vragen daarna wel of iedereen die wil komen kijken, en geen familie heeft wonen bij ons, een afspraak wil maken", zegt Heidi. "Rust is ook belangrijk voor de bewoners. We zullen ook regelmatig activiteiten organiseren in het komende jaar voor allerlei verschillende mensen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huiskamerconcerten of een zomerfeest."

Wilt u graag bij het openingsfeest aanwezig zijn? Meld u dan graag aan via ons aanmeldformulier op
www.wonenbijseptember.nl/openingnijverdal.

Autisme Trefpunt op 27 november in Hellendoorn

HELLENDOORN - "We zijn net een bedrijf thuis; het loopt volgens planning maar toch voel ik me gejaagd", "Als mijn dochter zich nogmaals wil verkleden terwijl we weer bijna te laat zijn, ontplof ik", "Als ik voel dat mijn frustratie toeneemt, zoek ik een rustig plekje en tel ik even tot tien. Daarna reageer ik rustiger op mijn partner"

Het opvoeden van kinderen is prachtig, maar kan ook behoorlijk stressvol zijn, zeker als uw kind bekend is met kenmerken van ASS. Soms wil je gewoon wat meer rust in je gezin en heb je de wens dat drukke momenten soepel verlopen. Een Mindful Parenting training leert ouders hoe je met de stress in de opvoeding kunt omgaan. Tijdens deze avond van het Autisme Trefpunt krijgt u een beeld van wat mindfulness voor u kan betekenen. De workshop wordt gegeven door Marjolein Prenger, moeder van drie kinderen, gecertificeerd Mindfulnesstrainer Ouder & Kind en docent Positieve Psychologie op de UT.

Wanneer: 27 november 2018
Waar: De Gezelligeit, Bibenstraat 40 Hellendoorn.
Hoe laat: Inloop 19.30 uur, programma van 20.00 – 21.30 uur, met korte pauze tussendoor.

Info: Inge Blankenvoorde, Email: autismetrefpunt@
evenmens.nl

Pannenkoeken eten in socioruimte de Cirkel

Foto: De Welle

NIJVERDAL - Op dinsdag 4 december gaan vrijwilligers van het kookteam De Cirkel pannenkoeken bakken voor senioren met of zonder hun kleinkinderen in socioruimte De Cirkel.

Om 17.00 uur kan men aanschuiven. Deze activiteit van De Welle is vrij nieuw en kan rekenen op veel enthousiasme! Kinderen onder de 4 jaar kunnen gratis mee-eten. Senioren en kinderen ouder dan 4 jaar betalen €3,- per persoon voor pannenkoeken met poedersuiker of stroop of €4,- per persoon voor spekpannenkoeken. Voor dit bedrag kun je onbeperkt pannenkoeken eten. Het bedrag dient contant en liefst gepast te worden afgerekend. Opgave is mogelijk tot een dag van tevoren via 0548-638810.
Deze pannenkoekenactiviteit vindt elke eerste dinsdag van de maand plaats. In januari wordt de activiteit eenmalig een week opgeschoven in verband met nieuwjaarsdag. Dan vindt het pannenkoeken bakken op 8 januari plaats.
U bent van harte welkom om lekker te smullen van onze heerlijke pannenkoeken met suiker of stroop of spek.

Haarle gaat voor 100% eigen energievoorziening

HAARLE- Een dorp wat zo rustig lijkt slaat de handen ineen om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Een ambitieus plan wat aansluit bij doelstellingen van het landelijke klimaatakkoord.

De ambitie van het dorp, om in 2030 voor 30% in de eigen energiebehoefte te voorzien, wordt door de gemeente Hellendoorn volledig ondersteund. De gemeente heeft Haarle drie jaar de tijd gegeven om met een plan te komen op welke wijze het dorp gaat voorzien in haar eigen energiebehoefte. Veel energieprojecten worden door buitenlandse investeringsmaatschappijen opgezet. Dat wil men in Haarle zien te voorkomen. Doordat de overheid onlangs heeft besloten dat de gaskraan wordt dichtgedraaid, worden bedrijven en particulieren extra gestimuleerd om te investeren in andere energiebronnen. Voor een nog op te richten werkgroep "Techniek" ligt hier een taak om te kijken welke mogelijkheden er zijn en het beste bij het dorp passen.

Argentijnse tenor Rodríguez schittert in Misa Criolla

Foto: Misa Criolla

NIJVERDAL - Huygens Music presenteert in december zeven concerten met het programma 'Música Celestial'. Een koorprogramma met hemelse muziek vooruitkijkend naar het licht van Kerst. Op vrijdag 2 december is dit programma te horen in de Regenboog in Nijverdal en op 7 december in de grote kerk van Almelo.

De Misa Criolla is het bekendste stuk van het programma. Een echte hitmis. Dit stuk is populair bij koor- en wereldmuziekminnend Nederland. De Misa Criolla kent talloze verwijzingen naar de Argentijnse volksmuziek – van tango naar indiaanse klanken. De uitvoering krijgt extra kleur door de deelname van de Argentijnse tenor Rodríguez en zijn begeleiders. Dit geeft de uitvoeringen een heel authentieke klank en sfeer. De stem en uitstraling van Rodríguez zijn zo authentiek en opvallend dat de componist Ramírez hem jarenlang als vaste zanger bij zijn concerten had.

De Mis – hoewel religieuze muziek – heeft veel raakvlakken met wereldmuziek. De bezetting voor koor, percussie, piano, gitaar, Argentijnse quena (Andes fluit), bombo en charango maakt het eerder een werelds werk en is zeer toegankelijk voor een breed publiek. Hans Tijssen en Canticum Novum hebben inmiddels een warme band opgebouwd met de Argentijnen. Hans was al meermaals te gast op een korenfestival in de Argentijnse stad Mendoza en nam daar samen met Rodriguez en koor een CD op.

Zuid Amerikaanse muziek
Als opmaat naar de Misa Criolla krijgt u Zuid-Amerikaanse en Europese adventsmuziek te horen. Maar in dit avondvullende programma is nog meer te horen: naast de diverse villancicos, kerstliederen van Spaanse en Argentijnse bodem maakt u kennis met de Argentijnse volksmuziek in solo-optredens van de Argentijnen. Een Zuid-Amerikaanse muziekavond vol temperament en warmbloedigheid waarin klassieke muziek en Argentijnse volksmuziek elkaar ontmoeten.

Op de website van Huygens Music www.huygensmusic.nl is een pagina gewijd aan de Misa Criolla. U kunt hier alvast kennismaken met deze mooie Argentijnse muziek. Concerten in de regio: 2 december om 15.30 uur in Nijverdal – Kerk de Regenboog.
7 december om 20.30 uur in Almelo – Grote kerk

Speciale korting

Wij bieden een speciale korting voor lezers van Hart van Nijverdal. Op vertoon van dit krantenartikel bij de kassa kunt u gebruik maken van de kortingskaart die via de website te koop is. U betaalt dan € 18,- in plaats van € 25,-.

Voor info complete concerttour en voorverkoop:
www.huygensmusic.nl.

Dames Het Ravijn pakken winst

Foto: Wim Beunk

NIJVERDAL - De waterpolodames van Het Ravijn hebben zaterdagavond in Leiden een belangrijke stap weten te zetten naar de halve finale van de KNZB beker door in de eerste kwartfinalewedstrijd ZVL-1886 met 7-11 te verslaan.

De kwartfinale van de KNZB beker bestaat uit twee wedstrijden. Op zaterdag 1 december vindt de thuiswedstrijd plaats in Het Ravijn in Nijverdal. De wedstrijd zaterdag was er een volgens het boekje. De Nijverdalse dames domineerden de wedstrijd. "We begonnen de wedstrijd gedisciplineerd. De hele wedstrijd bleven we de overtuigende ploeg. Ook in de aanval en verdediging hadden wij de wedstrijd in handen en maakten we de kansen die werden gecreëerd goed af", was de mening van Laura Boerdam na de wedstrijd. Ook trainer-coach Jan Mensink liet zich in die bewoordingen uit. Mensink: "In deze ploeg zit zoveel talent. Ze moeten het alleen nog durven laten zien. Er is nog zoveel meer mogelijk". Dat kunnen de dames zaterdag 1 december voor eigen publiek laten zien. (Aanvang 19:30 uur.) Aanstaande zaterdag 24 november reizen de waterpolodames opnieuw naar Leiden.
De Nijverdalse waterpolo heren hadden dit bekerweekend vrijaf. Zij zijn eerder uitgeschakeld in het bekertoernooi. Zaterdag 24 november gaan ze de strijd aan met AZC.

Het grote 'Feest van Sinterklaas' in het ZINiN

Foto: Sinterklaas Nijverdal

NIJVERDAL - Ontmoet alle pieten en Sinterklaas tijdens het grote 'Feest van Sinterklaas' in het ZINiN theater. Een mooi theateravontuur voor de hele familie. Op zaterdag 1 december zijn er twee voorstellingen, deze beginnen om 11.00 uur en om 14.00 uur.

De theaterpieten hebben weer een prachtige show in elkaar gezet, de musical "Brieven aan Sinterklaas". In dit theaterstuk beantwoord Sinterklaas verschillende brieven met vragen van kinderen.

Het antwoord op de vraag waar Sinterklaas zijn geld bewaard loopt niet helemaal volgens plan…

Kom het bekijken op 1 december in ons mooie theater. Na afloop kun je genieten van een ouderwets groot feest in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

De voorstellingen beginnen om 11.00 uur en om 14.00 uur. De toegangskaartjes zijn te bestellen via het ZINiN theater en bij de VVV Nijverdal. Kosten zijn maar € 6,50 per persoon. Hiervoor krijgen de kinderen, naast de mooie musical ook nog een consumptie en heerlijke pepernoten. Natuurlijk is er voor de ouders en/of grootouders een lekker kopje koffie/thee. Hopelijk komen jullie allemaal het feest met Sinterklaas en zijn Pieten meevieren!

Kleurplaatactie en letterspeurtocht
Hebben jouw kinderen al een kleurplaat opgehaald bij de lokale winkeliers? Op deze kleurplaat staan lege vakjes die horen bij een speurtocht. De verschillende letters voor deze speurtocht zijn nog tot en met 1 december te vinden in de etalages van de winkels. Diegenen, die de speurtocht goed hebben opgelost en de kleurplaat hebben ingekleurd, maken kans op mooie prijzen!

Sinterklaas heeft de lokale Rabobank bereid gevonden om drie mooie prijzen beschikbaar te stellen. Doen dus…

Babyzwemmen en pietendisco

NIJVERDAL - Op woensdag 28 en donderdag 29 november is er in zwembad Het Ravijn een Sinterklaasochtend voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Het wordt een vrolijke boel. Zo leren de kinderen o.a. de pietencrawl, van het dak te glijden, op de sinterklaasboot te varen en nog veel meer capriolen. Natuurlijk zijn er ook heerlijke pepernoten en krijgen alle hulppietjes een echt pietendiploma! Op woensdagochtend is er een inloopuur van 09.00 -10.00 uur, ongeacht de leeftijd van de kinderen. De kinderen kunnen dan hulp van Piet Annelie verwachten.

Op donderdagochtend zijn de lessen van Ouder- en kindzwemmen ingedeeld in leeftijdscategorieën. Piet Roy is dan van de party.

De tijden:
9.00 – 09.30 uur voor kinderen van 3 – 9 maanden
9.30 – 10.00 uur voor kinderen van 9 – 18 maanden
10.00 – 10.30 uur voor kinderen van 1½ – 2½ jaar
10.30 – 11.00 uur voor kinderen van 2½ – 4 jaar

Voor de 'Sinterklaasochtend' is opgave van tevoren niet nodig. De kosten zijn € 4,75. Voor broertjes of zusjes is er gratis oppas aanwezig.

Zwemdisco
Vrijdag 30 november is er een grote Pietendisco, speciaal voor jeugd t/m 12 jaar, in zwembad Het Ravijn. Wil jij ook een paar coole trucs leren van Piet Roy? Dan is een beetje lef wel nodig! Natuurlijk kun je ook gewoon lekker swingen met je vrienden in èn op het water. De DJ – dit keer met z'n eigen Pietenhouse muziek - is natuurlijk van de partij! De zwemdisco begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen.
De entree is € 3,95.
De horecaruimte is deze avond open voor een drankje of iets lekkers. Pepernoten...

Kijk voor meer informatie op www.hetravijn.nl.

Literair Café

NIJVERDAL - Het Literair Café, dat op woensdag 28 november wordt gehouden in De Smidse, staat in het teken van het thema 'Voeding voor de Geest'. Maar niet alleen de geest wordt gevoed, ook de innerlijke mens zal worden versterkt met heerlijke internationale hapjes. Jan Verhoek gaat deze avond in gesprek met een aantal bekende schrijvers als Ada Rosman, Ester Smit, Johanna van Archem, Peter Schavemaker en Ben Middelkamp. Maar ook Evelien Ligtenberg en Thea Kroese komen aan het woord, evenals Dinand Webbink.U hoeft geen kaarten te bestellen, u kunt zo binnenlopen vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Handlettering

DAARLERVEEN - Handlettering is razend populair, op iedere hoek van de straat zie je wel een zelfgeschreven bord en soms valt er een mooie zelfgemaakte kaart in je brievenbus. Handlettering is er dan ook in heel veel soorten en maten. Daarom kun je op woensdag 28 november in de ZINiN Bibliotheek in Daarlerveen de BreinReis workshop Mini-Handlettering volgen. De kosten voor deze workshop bedragen €17.50, aanmelden kan via www.zininbibliotheek.nl/agenda

Boogie Denz

NIJVERDAL - Let's boogie this autumn! Zaterdag 24 november vindt in Grandcafé N-Joy de tweede editie van het dance-event 'Boogie Denz' plaats. De fijnste disco- en housemuziek, frisse drankjes en lekkere snacks komen samen in een avond met een heerlijke sfeer. Editie 2 wordt legendarisch! Vier acts draaien tussen 21.00 en 02.30 uur. Entree: gratis. Leeftijd: 18+.

BNI-chapter Hof van Twente

Foto: Marian Waanders

HOF VAN TWENTE - 30 november wordt een dag voor de lokale geschiedenisboeken. Dan is de lancering van het BNI chapter
Capreolus.

Steeds meer ondernemers ontdekken de professionele netwerkorganisatie BNI en haar voordelen. De organisatie kent dan ook een enorme groei. Dat bewijst de oprichting van alweer een nieuw BNI-chapter in de regio Overijssel-oost. De voorzittershamer is in handen Annemieke Post, projectmanager van het bedrijf Procesmatch

Wat is een BNI-chapter?
BNI staat voor Business Netwerk International (BNI). Deze van oorsprong Amerikaanse aanbevelingsorganisatie is wereldwijd al meer dan dertig jaar actief. BNI is een commerciële en professionele netwerkorganisatie die uitgaat van efficiënte mond-tot-mondreclame. Lokale ondernemers die het grote professionele belang inzien van een correcte netwerking, verenigen zich in een BNI-chapter en komen wekelijks op een vast tijdstip bijeen om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen om elkaar gericht te kunnen aanbevelen. "Door het wekelijks samenkomen wordt het netwerk van één ondernemer uitgebreid met het netwerk van alle andere BNI-leden. Meer leden zorgt voor een groter netwerk.", aldus Annemieke Post.

Filosofie van BNI
Onder het motto "Geven loont!" bekijken de BNI-leden hoe ze elkaar aan nieuwe opdrachten kunnen helpen, zonder daarbij de "What's in it for me"-afweging te maken. Elk chapter laat slechts één vertegenwoordiger van een bepaalde beroepscategorie toe om dilemma's en concurrentie uit te schakelen. Een van de succesfactoren is het onderlinge vertrouwen tussen de BNI-leden. "Niemand introduceert een medelid in zijn eigen netwerk als hij er niet op kan rekenen dat diegene degelijk werk aflevert. Uiteindelijk staat ook je eigen reputatie op het spel", zegt lidmaatschapscoördinator Ruud van de Meeberg, directeur van Snijdt Hout.

Mooie start
BNI Capreolus start met 25 leden en wil groeien naar minimaal 35. De wekelijkse bijeenkomsten vinden plaats bij Herberg de Pot, Potdijk 9 te Markelo. Bent u ondernemer en wilt u BNI leren kennen door een reguliere bijeenkomst bij te wonen? Dan kunt u zich melden bij: Secretaris-penningmeester; Olle Geurts, kandidaat-notaris en partner van Geurts & Verbeek Netwerk notarissen. Telefoon: 0626316584 of o.geurts@geurtsverbeek.nl

Inschrijven voor Triathlon Holten

HOLTEN - De Inschrijving voor de 35e editie van de Triathlon Holten 2019 opent voor alle onderdelen op zondag 16 december 2018. Deelname gebeurt op basis van inschrijving, er vindt net als vorig jaar dus géén loting plaats. Wie zeker wil zijn van een startnummer wordt geadviseerd zich op tijd aan te melden via www.triathlonholten.nl.

"Voor de achtste afstand zijn voor Holtenaren 210 startnummers beschikbaar en voor niet-Holtenaren 350", vertelt voorzitter Martin Pieters. Bij meer inschrijvingen dan startplekken wordt een wachtlijst gehanteerd. Op de Olympic Distance zijn 450 plaatsen beschikbaar en bij de kids triathlon van 12-15 jaar 70 plaatsen. Nieuw dit jaar is, kids vanaf 8 jaar in plaats vanaf 9 jaar mee kunnen doen in de groep 8 t/m 11 jaar, hiervoor zijn ook 70 plaatsen beschikbaar. 'Net als vorig jaar kunnen bedrijventeams ook weer meedoen aan de Bedrijven(trio)Triathlon en Vivera Run. De inschrijving daarvan start ook op 16 december'. Meer informatie daarover volgt op een later tijdstip. 'Ieder jaar zijn er weer nieuwe elementen waar wij rekening mee moeten houden'. Op basis van de Nationale Triathlon Bond richtlijnen is er dit jaar een Kids Triathlon voor 14-15 jarigen. 'Dat betekent dat de achtste triathlon pas vanaf 16 jaar is. De peildatum die daarvoor wordt gehanteerd is de leeftijd op 31 december 2018.

Afstanden
Kids triathlon 8 tot 11 jaar 100 m zwemmen, 5 km fietsen en 1,25 km lopen
Kids triathlon 12-13 jaar 250 m zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen
Kids triathlon 14-15 jaar 375 m zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen
Achtste 500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen
Olympic Distance 1.500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen

Leukste Triathlon
Wederom ondergaat het centrum van Holten en haar omgeving in het laatste weekend van juni een sportieve metamorfose. Het fantastische evenement bruist van alles wat met zwemmen, fietsen en hardlopen te maken heeft. Nationale en internationale triatleten zetten zaterdag alles op alles om de begeerde punten te halen tijdens de ETU Triathlon Premium Cup Elite en ETU Triathlon Junior Cup.

Lezing Suzanna Jansen

HOLTEN - In Kulturhus Holten vertelt Suzanna Jansen op 28 november over haar boek 'Ondanks de zwaartekracht'.

Suzanna Jansen heeft een veelzijdig leven gehad tot nu toe. Ze heeft als freelance researcher gewerkt aan diverse documentaires en voor verschillende bladen. Ook is ze bekend als schrijfster van onder andere 'Het Pauperparadijs' en haar laatste boek 'Ondanks de zwaartekracht' over het najagen van dromen. Over dit boek zal de lezing voornamelijk gaan. De lezing is op 28 november om 20.00 uur in Kulturhus Holten. Toegang is voor leden € 7,- en voor niet-leden € 10,-.

The Kilkennys

NIJVERDAL - Jong en oud geniet van de muziek van The Kilkennys op zaterdag 24 november in het ZINiN Theater.

Vier vrienden uit de stad Kilkenny in Ierland, die klassieke folksongs op geheel eigen wijze ten gehore brengen. Dat is precies de omschrijving die past bij The Kilkennys. Muziek en humor zijn te verwachten op 24 november vanaf 20.15 uur. Kaarten kosten € 24,-.

"Iedere dag opnieuw streven naar enthousiaste klanten"

RIJSSEN - Adee Keukens wil de klant op alle vlakken van dienst zijn. Dat begint al in de showroom. Met een schitterende, uitgebreide collectie keukens in alle stijlen en prijsklassen en volop keus in materialen, afwerkingen en apparatuur.

Daarnaast besteedt Adee Keukens veel, erg veel aandacht aan service voor het beste resultaat. Waar je bij andere keukenbedrijven in geval van problemen nog wel eens hoort dat de beschuldigende vinger naar de klant wordt uitgestoken, heeft Adee Keukens een andere mentaliteit. Oplossingsgerichtheid kenmerkt de houding van het Adee-team. "We zeggen altijd tegen de klant: We kunnen niet garanderen dat alles in één keer goed gaat. We blijven immers mensen. Maar we garanderen wél dat het goed komt," zegt bedrijfsleider Erjan de Bruin. Want tevreden klanten, daar wil deze keukenzaak in Rijssen alles voor doen.

Perfectie
Om keukens perfect af te kunnen leveren, houdt Adee Keukens het liefst volledige regie over elke order. In tegenstelling tot filiaalbedrijven, voert Adee Keukens de werkvoorbereiding, het logistieke proces, de planning en montage, de administratieve afhandeling en de after-sales zelf uit. Door alles onder 1 dak te houden, kunnen we alle aandacht besteden aan u en uw wensen! Dat merkt u aan het resultaat.

Hoge tevredenheid
Klanten waarderen deze unieke werkwijze in bijzonder hoge mate, zo blijkt uit het gemiddelde cijfer van 9,6 die honderden klanten Adee Keukens toekennen op de onafhankelijke reviewsite Qasa.nl. Ook op Google wordt het bedrijf hoog gewaardeerd, met 4,5 van de 5 sterren. "Het is mooi dat ons werk zo goed gewaardeerd wordt", geeft Erjan de Bruin aan. "Dat motiveert ons iedere dag opnieuw om te streven naar enthousiaste klanten".

Kom langs
Adee Keukens is in Rijssen gevestigd aan de Ethaanstraat 2. Kijk ook op: www.adeekeukens.nl

Was Sinterklaas in Rijssen in slaap gevallen?

RIJSSEN - Ongeveer een uurtje later dan gepland arriveerde Sint Nicolaas met zijn zwarte pieten op het podium op het Schild. Een groot aantal kinderen met hun ouders, grootouders, ooms en tantes hadden zich verzameld op Het Schild.

Sommige ouders gingen met hun kinderen even kijken bij het Huis van Sinterklaas. Was hij soms in slaap gevallen? Maar nee, voorafgegaan door een politieauto en vergezeld door z'n zwarte pieten, de pepernotenmachine en het dweilorkest de Kamgoar Klosse van de Muziekvereniging Wilhelmina kwam de Sint tevoorschijn uit de Kerkstraat. Na een rondje gemaakt te hebben door het centrum betrad hij het podium. Op het podium waren inmiddels burgemeester Arco Hofland met de juffen Suus en Rianne gearriveerd, vergezeld door in het oranje gestoken danspieten. De burgemeester maakte gebruik van de gelegenheid om te spreken over het superschone centrum van Rijssen. Maar toen klonk het uit vele monden "Hij komt, hij komt, die lieve goede sint". Onder het publiek veel kinderen met allerlei kleuren van pietenmutsen, al dan niet voorzien van zwarte gezichten of roetvegen. Voorwaar een vrolijk bont gezelschap, dat al vele dagen verwachtingsvol naar dit moment had uitgekeken en er ook nog dagen lang van zullen nagenieten.

Dick Tukkers

Open Mic

NIJVERDAL - Speel jij in een band of ben jij singer-songwriter, cabaretier of stand-up comedian in de dop? Dan is ZINiN op zoek naar jou!

Op vrijdag 30 november vindt alweer de vierde editie van Open Mic in De Smidse plaats. Dit is je kans om op een podium je talent te delen met publiek! Dus grijp die kans en go on stage! Elke deelnemer van Open Mic mag in een kwartier zijn of haar talent laten zien aan het publiek. Tijdens deze avond zijn ook scouts aanwezig die de deelnemers na afloop individueel feedback geven op hun optreden. Tevens krijgen de deelnemers een aanbod om een les of workshop te volgen om zichzelf zo te verbeteren. Een prachtige kans om je te ontwikkelen!

Aanmelden
Lijkt het je leuk om ervaring op te doen en meer bekendheid te krijgen? Pak dan je podium! Opgeven kan door een mail te sturen naar cultuur@zinin.com. Vermeld daarbij welke muziekstijl jij/jullie maken en stuur eventueel een demo of YouTube-link mee van een van jullie voorstellingen. Zowel het deelnemen aan als het bezoeken van de Open Mic op 30 november vanaf 20.00 uur is gratis.

Gezelligheid en sfeer op de Winterfair bij Auto Aaltink

NIJVERDAL - Heb je ook alweer zin in die unieke, warme en gezellige sfeer van de feestdagen? Kom dan ook even naar de reuzegezellige Winterfair bij de actieve Mitsubishi & Fiat dealer in Nijverdal, Auto Aaltink.

Op zaterdag 1 december van 9.00 tot 17.00 uur staat de showroom van Auto Aaltink niet alleen vol met auto's, maar ook met leuke afwisselende kraampjes waar lokale ondernemers hun waar kunnen presenteren en verkopen. Geweldige wijnen en andere delicatessen, bloemen en mooie geschenkverpakkingen. Ideaal voor de drukke en gezellige decembermaand. Maar ook uw persoonlijke reisadviseur, heerlijke geuren, parfums, (elektrische) fietsen, woon-ideeën, elektronica en de schoonmaak-systemen van Jemako. Daarnaast is er dit jaar ook live muziek! Felicia Westerhof, de winnares van de Voice of Ommen, treed tussen 11.00 en 12.00 uur & 13.30 en 14.30 uur op! Kortom, redenen genoeg om ons een bezoek te brengen.

Hapje en drankje
Vanzelfsprekend wordt tijdens deze dag de inwendige mens niet vergeten. Wat dacht u van een kop heerlijke erwtensoep, roggebrood met spek, of kiest u liever voor warme chocolademelk met slagroom. Koffie of thee met een heerlijke plak Twentse krentenwegge kan natuurlijk ook.

GRATIS wintercheck
Naast alle gezelligheid kan iedereen zijn auto, klant of geen klant, ook nog GRATIS door Auto Aaltink laten testen op 18 wintergevoelige aspecten. Het kost u weinig tijd, omdat u toch aan het genieten bent op de winterfair en u gaat veilig de winter in.

Voordelig inkopen
Vanzelfsprekend nemen alle ondernemers mooie aanbiedingen mee. Dus mooi voordelig cadeaus inkopen voor de decembermaand. Daarnaast gelden er natuurlijk bij Auto Aaltink nog mooie acties op zowel nieuwe en gebruikte auto's.

Deelnemende bedrijven
Op de Auto Aaltink Winterfair vindt u stands van onder andere de volgende bedrijven: The Snuffel Factory, Jemako/Francien Hazebroek, EP Nijverdal, Travel Counsellors / Jose Pennings, Kamphuis Fietsen, Pand 55, Cigo Spithoff, Puur Relaxen, Runspiration, Wilgenweard, Oriflame / Francis Asbroek, HTC Living, Staatsbosbeheer, Rokerij Marle, Jet's Kaas&zo, Twente Decadente, Annet Evers Sieraden en Bloemerie Mireille.

Kom ook!
De Auto Aaltink Winterfair wordt gehouden op zaterdag 1 december a.s. van 9.00 – 17.00 uur in de showroom van Auto Aaltink op industrieterrein 't Lochter in Nijverdal. Meer informatie over het evenement en Auto Aaltink vindt u op www.autoaaltink.nl en op de Facebook pagina van Auto Aaltink.

Puur bestaat vijf jaar!

NIJVERDAL - Puur therapie en coaching bestaat vijf jaar en wordt geleid door Hans en Sandra Bolte in Nijverdal.

Het is fantastisch dat we dit werk al vijf jaar mogen doen. We leren en ontwikkelen nog elke dag. We leven in een boeiende tijd, er gebeurt veel op en in de wereld; moeilijke dingen maar ook mooie. Het is de kunst om te geloven dat je het waard bent om een mooi leven te leiden, ook na tegenslagen. Daarbij praten we niet uit een boekje; ook wijzelf hebben de nodige moeilijkheden gehad. In een positieve houding kan veel je belemmeren; denk aan te veel negativiteit binnen krijgen, trauma`s, een gevoelig karakter, belemmerende overtuigingen, ziekte, verslavingen (o.a. roken), te veel onrust, angst, verdriet of boosheid. Bij al deze issues is het interessante dat er vaak meer winst te halen valt dan verwacht. Dit door ook het onbewuste mee te laten spreken in de sessies. Dit kan door hypnotherapie, systemisch werk en speciale oefeningen.

Verbaasd zijn we met name over hoeveel vooruitgang er vaak te halen valt bij chronisch fysieke problemen en ziektes. Het samenspel tussen lichaam en geest is enorm (onderschat ook). Het probleem is dat veel op onbewust niveau gebeurt. Via praten alleen kom je daar meestal niet goed bij. Veelal is er meer perspectief mogelijk dan wordt verondersteld. Reguliere artsen en specialisten van ziekenhuizen verwijzen gelukkig ook meer naar ons door, bij zowel fysieke als mentale issues. De effectiviteit van hypnotherapie en EMDR is inmiddels wetenschappelijk bewezen, dat is gunstig. Gelukkig zijn we beide therapeutisch breed geschoold zodat we kunnen kiezen uit een scala van technieken. Tenslotte blijkt vaak dat de kracht van mindfulness en ontspannen (en op te lossen wat je hierin belemmert!), één van de krachtigste middelen is, om meer levensvitaliteit te ervaren. Dit is dan ook een wezenlijk onderdeel van onze therapie. Hans Bolte mag per 1 januari ook voor de Twentse gemeentes werken.

Van harte welkom!
Hans en Sandra Bolte
www.puurtherapie.nl
0548-85 09 93
Nijverdal

FC Twente tegen Jong Ajax

ENSCHEDE - Afgelopen weekend heeft FC Twente de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles verloren.

Het treffen in De Grolsch Veste eindigde in een teleurstellende 0-1 zege voor de club uit Deventer. FC Twente staat nu 5e op de ranglijst. Aankomende maandag staat de uitwedstrijd tegen Jong AZ op het programma, in Alkmaar wordt er om 20.00 uur afgetrapt. Op vrijdag 30 november staat de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op het programma. De wedstrijd in De Grolsch Veste start om 20.00 uur.

Kaarten
Kaarten voor de wedstrijd zijn beschikbaar vanaf € 12,50 en te verkrijgen via kaartverkoop.fctwente.nl en bij de receptie van De Grolsch Veste. Voor de wedstrijd tegen Jong Ajax heb je geen Clubcard nodig, iedereen kan eenvoudig kaarten kopen. De kaartverkoop is inmiddels al in volle gang. Mag FC Twente ook weer rekenen op uw steun voor deze mooie wedstrijden?

Groot Dictee

RIJSSEN/HOLTEN - Op 29 november is er het Groot Dictee Rijssen-Holten.

Dit dictee wordt georganiseerd door Bibliotheek Rijssen-Holten en Text & Event. Parkgebouw Rijssen is waar het dictee gaat plaats vinden. Hier wordt getest of u weet wanneer een d of t gebruikt moet worden en of u de schrijfwijze van tal van woorden weet. Meld u aan via www.bibliotheekrijssenholten.nl. Het Groot Dictee is voor iedereen toegankelijk. U hoeft geen hbo'er te zijn!

All You Need is Love

NIJVERDAL - De voorpremière van de film 'All You Need is Love' is te zien bij ZINema!

De film gaat pas op 6 december in première, maar op woensdag 28 november wordt de film al vertoond bij ZINema. De film is gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma waarbij in de periode voor Kerstmis zoveel mogelijk geliefden met elkaar verenigd worden. Hoe gaat dat aflopen als de presentator verdwijnt? 'All You Need is Love' is te zien op 28 november om 20.00 uur. De entree bedraagt € 11,-.

Spieker Willem, wat hej toch uutvreten

DIJKERHOEK - Het Dijkerhoeks Amateur Toneel en Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houden op 24 november een toneelavond.

'Spieker Willem, wat hej toch uutvreten' is een blijspel waarbij na overmatig alcoholgebruik en een blackout toch achterhaald moet worden wat er is gebeurd. 'Spieker Willem, wat hej toch uutvreten' is te zien bij Het Bonte Paard aan de Deventerweg 87. Bent u erbij op 24 november om 20.00 uur?

Carola Smit kijkt uit naar kerstconcert

RIJSSEN - Zangeres Carola Smit kijkt uit naar het concert dat ze gaat geven met Popkoor Pur Sang op 22 december in het Parkgebouw.

"De gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan. Met vrienden en familie onder de boom, gezellige uren bij kaarslicht, lekker eten en natuurlijk heel gezellige muziek. Elk jaar geniet ik er weer van. In de 23 jaar dat ik bij BZN zat hebben we twee kerstcd's gemaakt maar voor de rest hadden we al die jaren één regel: met kerst zijn we vrij om te genieten van de fijne dagen en de familie om je heen. In Volendam ga ik elk jaar naar de nachtmis waarbij we aansluitend een broodmaaltijd met de familie hebben. Ook daar horen natuurlijk mooie kerstsongs bij. Het wordt dan ook een hele sfeervolle avond in het Parkgebouw in Rijssen als ik samen met Dick Plat op 22 december aanstaande een selectie van de mooiste kerstsongs mag laten horen. Heel bijzonder ook als Pur Sang mee gaat zingen in dit eenmalige optreden."

Kamerkoor Pro Musica

NIJVERDAL - Kamerkoor Pro Musica geeft een concert op 24 november.

Pro Musica, opgericht in 2014, bestaat uit enthousiaste zangers. Dat enthousiasme weten ze over te brengen naar het publiek! Tijdens het concert van 24 november in de St. Antonius van Padua kunt u dat zelf ervaren. U kunt luisteren naar onder andere enkele motetten van J.S. Bach en stukken van Händel en Vivaldi. Het concert met als thema 'Tijd en eeuwigheid' begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via promusica@outlook.com. In de voorverkoop kosten kaarten € 15,-.

15 / 20

Uitstekende service op nieuwe én gebruikte Mitsubishi bij Auto Aaltink

NIJVERDAL - Auto Aaltink in Nijverdal is al vele jaren uw betrouwbare Mitsubishi dealer. Het bedrijf werd opgericht in 1966, waardoor u mag rekenen op service en vakmanschap, zowel voor als na de koop.

Sinds 2005 biedt Auto Aaltink ook het Japanse merk Mitsubishi aan. Er is altijd een mooie selectie nieuwe modellen en occasions op voorraad tegen zeer scherpe prijzen. Zo kunt u de actuele voorraad bekijken op mitsubishi.autoaaltink.nl. Zo staat de Mitsubishi Space Star Entry voor u klaar voor 11.490 euro of de Space Star Cool+ voor 12.790 euro. Gaat u voor de stoere Mitsubishi Eclipse Cross? Er zijn nog diverse edities op voorraad, waaronder de Eclipse Cross Pure voor 29.990 euro en de Eclipse Cross Intense voor 32.490 euro.

Ruim en duurzaam
Natuurlijk zijn er ook diverse Mitsubishi Outlanders op voorraad, zowel in de reguliere versie als de PHEV hybride. Maak eens kennis met de ruimte, innovatie en comfort van de Outlander Intense+ voor 42.490 euro of de PHEV Pure voor 35.990 euro.

Actief bedrijf
Als één van de meest actieve Mitsubishi dealers van Nederland kan Auto Aaltink ook regelmatig bij de fabriek speciale partijen inkopen die dan tegen de scherpste prijzen aangeboden kunnen worden. Zo heeft u gegarandeerd de beste aanbieding, zeker in combinatie met een gunstig inruilvoorstel op uw huidige auto.

Garant Occasions
Wanneer u kiest voor een aangenaam geprijsde gebruikte auto wilt u natuurlijk wel enige zekerheid over de staat voordat u de koop sluit. Daarom is Auto Aaltink sinds 2011 aangesloten bij Garant Occasions om de kwaliteit te waarborgen. Dit gaat verder dan de standaard Bovag-garantie; zo omvat dit een controle op meer dan 140 onderdelen. Wanneer u een Garant Occasion koopt ontvangt u ook minimaal 12 maanden technische en mobiliteitsgarantie met pechhulp onderweg. Zo bent u zeker van vele zorgeloze kilometers.

Kom langs
Auto Aaltink is gevestigd aan de Marie Curiestraat 6 in Nijverdal. Kom langs voor een vrijblijvende proefrit. Kijk ook op: www.autoaaltink.nl

Renault 1-2-3 Weken

RIJSSEN - Een auto is voor velen in meer of mindere mate toch nog steeds een statussymbool. Maar wanneer u kiest voor praktische mobiliteit zijn er ook nog veel leuke opties. Zo is de Renault Twingo momenteel extra aantrekkelijk geprijsd.

De Renault Twingo is compact en praktisch, zeker in het stadsverkeer. Het is voor veel mensen voldoende auto; comfortabel en ruim genoeg voor de dagelijkse trips. De Twingo is ook al vele jaren Renault's bestseller dankzij het gunstige kostenplaatje. De consumentenadvies prijs van een Twingo is op dit moment vanaf € 9.290 euro tijdens de Renault 1-2-3 Weken; een voordeel van 2.500 euro. Dit loopt nog tot en met 18 december.

Economisch gebruik
Een kleinere auto is lichter in gewicht en één van de factoren die meespelen bij de berekening van de wegenbelasting is het gewicht. Hoe lichter het voertuig des te lager is de wegenbelasting. Door het lichte gewicht scheelt het ook in de kosten van de brandstof. Meer gewicht verplaatsen vraagt om meer brandstof, de motor moet tenslotte meer werk verrichten. Verder is de verzekering voor een compacte auto vaak goedkoper dan die van een grote.

Goed advies
Een Renault Twingo is dus voordeliger in aanschaf en gebruik dan een grote auto, zeker met de korting die autobedrijf Munsterhuis u momenteel biedt. Kom langs voor een vrijblijvende proefrit en nadere kennismaking met de Twingo, of de andere scherp geprijsde modellen uit Renault's gamma. Natuurlijk kunt u hier ook terecht voor advies over mogelijkheden van private en zakelijke lease of aanschaf van een bedrijfswagen - Munsterhuis biedt u nu extra veel voordeel op diverse bedrijfswagens tijdens de Renault Bedrijfswagendagen die nog tot en met 30 november lopen.

Kom langs
Autobedrijf Munsterhuis is gevestigd aan de Nijverdalseweg 150 in Rijssen, Parkweg 143-149 in Enschede, Goudstraat 31-49 in Hengelo en Ambachtstraat 14 in Almelo. Kijk ook op: www.munsterhuisrenault.nl

BPM verlenging én korting bij Nissan

Nissan biedt tot en met 30 november nog diverse modellen aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Tijdens deze BPM-Verlenging profiteert u van een lage BPM én een hoge korting.

De Nissan Micra is momenteel leverbaar vanaf 14.790 euro voor de Micra Visia, of als N-Way Limited Edition voor 18.690 euro tijdens deze actie. Rijk uitgerust met onder meer een intelligent noodremsysteem, verkeersbordherkenning, intelligent Key en waarschuwing bij het verlaten van de rijbaan. De Nissan Pulsar N-Connecta is nu al leverbaar vanaf 22.490 euro.

Veel voordeel
Ook op de veelzijdige Juke, Nissan's populaire crossover, pakt u een mooi voordeel. Leverbaar vanaf 18.990 euro, waarbij de Juke N-Connecta een mooie actieprijs van 24.090 euro heeft. Een korting van al ruim 3.000 euro. De Qaqhqai en stoere X-Trail zijn scherp geprijsd voor de avonturiers; de Qashqai vanaf 23.990 euro en de X-Trail vanaf 32.790 euro. De X-Trail is een SUV gebouwd voor gezinsavonturen, met een hoog niveau van comfort, veel technologie en een krachtige uitstraling. Een kwalitatief hoogwaardig interieur, nieuwe carrosseriekleuren en sportieve look maken hem helemaal compleet. Kiest u voor duurzame, elektrische mobiliteit? De nieuwe Nissan Leaf staat voor u klaar vanaf 36.890 euro.

Maak kennis
Kom langs bij Nissan-dealers Autobedrijf Manenschijn aan de Wierdenseweg 11 in Daarle of Automobielbedrijf Beltman aan de Jutestraat 3 in Rijssen. Zij geven u graag een passend advies of natuurlijk voor een vrijblijvende proefrit met één van de auto's. Kijk ook op www.manenschijn.nl of www.beltmanrijssen.nl.

Denk aan uw schadeformulier!

TWENTE - Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zelfs de beste bestuurder maakt wel eens een ongeluk mee op de weg. Gelukkig blijven de meeste incidenten beperkt tot lichte blikschade. In bijna alle gevallen is dit op straat af te handelen met de tegenpartij. Hierbij komt dan ook het gevreesde schadeformulier om de hoek kijken...

Bij het afhandelen van kleine schades zonder letsel als gevolg van een botsing kunt u dit best zelf afhandelen door gebruik te maken van een standaard schadeformulier. Deze zijn gratis te krijgen bij uw verzekeringsmaatschappij. Het is verstandig om altijd wat formulieren in de auto te hebben liggen. De afhandeling gaat namelijk een stuk sneller.

Geen formulier
Mocht u én de tegenpartij onverhoopt toch geen schadeformulier hebben dan kunt u het beste een afspraak maken om dit later in te vullen. Het risico is echter wel dat het 'verhaal' van het ongeluk zo kan veranderen wanneer de tegenpartij een andere lezing heeft. Door dit op de plek van het ongeluk te doen kunt u in ieder geval met foto's nog aantonen hoe een en ander tot stand kwam. Maakt u een afspraak met de tegenpartij? Maak dan in ieder geval foto's van de situatie en het kenteken van de tegenpartij. De politie inschakelen haalt niets uit in een ongeval zonder letsel - het is puur een verzekeringskwestie.

Ook digitaal
Gelukkig komen verzekeraars ook tegenwoordig de vergeetachtige automobilist tegemoet. Zo is het ook al enige tijd mogelijk om een digitaal schadeformulier in te vullen. Zo kan de schade rechtstreeks bij de verzekeraars gemeld worden. Zo zijn formulieren digitaal te downloaden en er zijn zelfs handige apps die het gedrukte formulier geheel kunnen vervangen. Natuurlijk is een digitaal iets altijd wat fragieler en bewerkelijker, zeker wanneer u wat minder digivaardig bent. Er gaat dan ook niets boven het gedrukte formulier.

De 7 Garanties van Suzuki

RIJSSEN - Suzuki scoort ieder jaar weer hoog qua klanttevredenheid. Naast de betrouwbaarheid van de auto's zelf en de professionele dealers zoals Autobedrijf Schreurs biedt Suzuki ook standaard de '7 Garanties'.

Suzuki-rijders zijn bijzonder trouwe klanten. Dit begint al bij de eerste garantie: 'Super om te rijden'. Suzuki's hebben een hoog fun-gehalte, al helemaal met een sportieve keuze zoals de Suzuki Swift Sport die dit jaar in de showroom verscheen. De tweede garantie is 'Super technologie'; het merk investeert veel in technische oplossingen voor veiligheid, zuinigheid en betrouwbaarheid. Aantrekkelijk van binnen én buiten want het 'Super design' is de derde garantie; zo valt de Ignis op dankzij een kenmerkend design met veel binnenruimte.

Betrouwbaar en zuinig
Suzuki scoort ieder jaar zeer goed in de betrouwbaarheidsonderzoeken. Zo oordeelde de Consumentenbond in 2017 dat Suzuki het betrouwbaarste automerk is. 'Super betrouwbaar' is dan ook een garantie waar u écht op mag rekenen. Dat een betrouwbare auto ook erg duurzaam is bewijst de vijfde garantie: 'Super zuinig'. Een laag brandstofverbruik, maar ook voordelig in onderhoud. De lage uitstoot vertaalt zich ook in een aangenaam lage wegenbelasting.

Super service
Suzuki's zesde garantie is waar Autobedrijf Schreurs in uitblinkt: 'Super service'. U mag vertrouwen op een aangenaam contact bij aankoop en onderhoud van uw auto, maar ook duidelijke en betrouwbare afspraken over noodzakelijk onderhoud aan uw auto. Zo krijgt u met de Suzuki Service Card ook één jaar gratis pechhulp op álle Suzuki's - ja, alle auto's óóit gemaakt door het merk.

Super prijs
De laatste van de 7 Garanties is een weel heel aangename: de 'Super prijs'. Zo profiteert u vaak van extra inruilvoordeel en de auto's zijn altijd scherp geprijsd met leuke aanbiedingen. Autobedrijf Schreurs doet u graag een scherp aanbod! Kom dus eens langs aan de Nijverdalseweg 138 in Rijssen. Kijk ook op: www.autoschreurs.nl

Service en vakmanschap bij Automobielbedrijf Beltman

RIJSSEN - Wanneer u een nieuwe auto koopt, hebt u veel keuzemogelijkheden. Zo kunt u kiezen om een auto te kopen bij een merkonafhankelijk bedrijf of juist een dealer van dit merk. Automobielbedrijf Beltman biedt u zowel voor, tijdens als na de koop de uitstekende service die u van een Kia Service Dealer mag verwachten.

Automobielbedrijf Beltman heeft alle nieuwe modellen Kia in huis; zo bent u altijd van harte welkom om kennis te maken met een specifieke auto voor een vrijblijvende proefrit. De medewerkers geven u dan ook graag een passend advies voor bijvoorbeeld de vele optie-mogelijkheden, maar ook voor financiering en lease. Kia biedt veel aantrekkelijke tarieven voor zowel de zakelijke als privé-rijder.

Goed onderhoud
Ook na de koop blijft Automobielbedrijf Beltman u passende service bieden. In de moderne werkplaats werken de goed opgeleide monteurs volgens de strikte eisen van Kia zelf. Zo weet u dat al het onderhoud, iedere reparatie naar de maatstaven van Kia zelf uitgevoerd zal worden. Kia heeft al een lange geschiedenis in Europa, met een hoge mate van klanttevredenheid. Belangrijke kernwaarden zijn duurzaamheid, opvallend design, geavanceerde technologie én de unieke 7 jaar garantie. Kia staat achter zijn product, met de zekerheid van professionele service bij dealers als Automobielbedrijf Beltman.

Kom langs
Automobielbedrijf Beltman laat u graag vrijblijvend kennismaken met de diverse nieuwe Kia's. Natuurlijk kunnen zij u ook vertellen over de vele mogelijkheden voor lease. Kom langs aan de Jutestraat 3 in Rijssen. Kijk ook op: www.beltmanrijssen.nl

De Fiat Service Plus Pas

NIJVERDAL - Wanneer u met autopech stil komt te staan, wilt u het liefst weer zo snel mogelijk op weg. Dat is precies wat de Eerste Hulp bij Autopech van Fiat mogelijk maakt voor u.

Zolang er nog fabrieksgarantie op uw auto zit, kunt u al gebruik maken van de pechhulpdienst die 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar staat. Wanneer u na die periode daar ook van verzekerd wilt zijn, kiest u voor de Service Plus Pas. Deze kost 47,50 euro per jaar.

Dienstverlening
Natuurlijk is het voor u belangrijk om te weten wanneer u wel of niet gebruik kunt maken van de Eerste Hulp bij Autopech. De service geldt in de meeste Europese landen bij alle gebeurtenissen die het noodzakelijk maken om de auto stil te zetten en waarbij het niet mogelijk is om de auto weer veilig te starten. Dat geldt zelfs in het geval u een lege tank heeft of de verkeerde brandstof heeft getankt. Naast de 24-uurs pechhulp zijn er nog meer voordelen verbonden aan de Service Plus Pas. Wanneer uw auto bijvoorbeeld toch al bij a Auto Aaltink is voor een onderhoudsbeurt betaalt u voor de APK alleen de afmeldkosten. Bandenreparatie door middel van een plugreparatie is kosteloos evenals het tussentijds bijvullen van motorolie, koel- en ruitenwisservloeistof. Voorruitbeschadigingen repareren en het vervangen van lampjes vallen eveneens onder de Service Plus pas.

Voorwaarden
Aan de Service Plus Pas zijn voorwaarden verbonden, maar niet veel beperkende. Zo kunt u de Service Plus Pas aanvragen aansluitend aan de fabrieksgarantie, maar het is geen verplichting. Als u pas later van de service gebruik wilt maken, is dat geen enkel probleem; leeftijd en kilometerstand doen niet terzake. Wel kan de auto vooraf geïnspecteerd worden op eventuele gebreken. Deze moeten verholpen zijn, voordat de Service Plus Pas in kan gaan. Verder kan bij verlengde garantie of een auto van een leasemaatschappij de Service Plus Pas geweigerd worden. Interesse? Vraag eens bij Auto Aaltink aan de Marie Curiestraat 6 in Nijverdal. Kijk ook op: www.autoaaltink.nl

Aantrekkelijke acties op elektrische Hyundai

RIJSSEN - Elektrisch rijden wint steeds meer aan populariteit. De auto's worden steeds beter en ook de oplaad-infrastructuur is steeds beter. Hyundai biedt tegenwoordig diverse elektrische modellen aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

Momenteel biedt Hyundai drie elektrische modellen aan. Deze beginnen bij de Hyundai IONIQ HEV, die dankzij de Snelle Beslissers Bonus momenteel leverbaar is vanaf 24.245 euro. De IONIQ HEV is een hybride; voorzien van een 1.6 liter benzinemotor en een batterij die wordt opgeladen tijdens het remmen. De auto kan afhankelijk van de omstandigheden helemaal elektrisch rijden, bijvoorbeeld in stadsverkeer met lage snelheden. Rijk uitgerust, met achteruitrijcamera, airconditioning, adaptieve cruise control, voetgangerherkennning en navigatiesysteem.

Volledig elektrisch
Wie volledig elektrisch wil rijden kan kiezen uit de Hyundai IONIQ EV, vanaf 33.995 euro. Op een volledig opgeladen batterij kunt u 280 kilometer rijden. Dankzij snelladen is deze in een half uur tot 80 procent op te laden. De Hyundai Kona Electric is door Autovisie getest als beste elektrische auto onder de 50.000 euro. Met een prijs vanaf 39.195 euro en met slechts 4 procent bijtelling is het een aantrekkelijke elektrische optie.Rijk uitgerust en met een actieradius van ruim 482 kilometer. Autobedrijf Schippers laat u graag een vrijblijvende proefrit maken. Kom langs aan de Molendijk Noord 51B in Rijssen of kijk op: www.autoschippers.nl voor actuele aanbiedingen.

Vakgarage Wolves: uw partner in banden

RIJSSEN - Het wordt kouder, de wegen natter en de bladeren vallen van de boom. Steeds meer automobilisten kiezen voor veiligheid in de winterperiode door winterbanden onder hun auto te laten leggen. En waar kun je dat nou beter doen dan bij de echte specialist: Vakgarage Wolves in Rijssen.

De belangrijkste oorzaak van auto-ongevallen tijdens de winter is de slechte voorbereiding op de typische weersomstandigheden in het najaar. Winterbanden zijn gemaakt voor de weersomstandigheden tijdens het rijden in de herfst- en wintermaanden: lagere temperaturen, veel neerslag. Zodra de temperatuur onder zeven graden Celsius komt presteren winterbanden al beter dan gewone banden. Het rubber van een zomerband wordt harder en verliest daardoor veel van zijn goede eigenschappen, zoals grip en comfort. Winterbanden daarentegen blijven altijd elastisch en flexibel door hun speciale rubbersamenstelling en profielopbouw. Het profiel van een winterband is veel geschikter om regen, sneeuw en vuil af te voeren dan het profiel van een zomerband. Hierdoor blijft de winterband langer grip houden op zowel natte, bevroren als besneeuwde wegen. Door de betere grip wordt de remweg verkort en neemt de beheersbaarheid van de auto toe. Vroeger was het geluidsniveau van winterbanden vaak de reden dat mensen er niet graag op reden. Tegenwoordig zijn de winterbanden zo goed, dat je vaak niet eens in gaten hebt dat je op winterbanden rijdt. Ook gaan uw zomerbanden op deze manier tweemaal zo lang mee. En dat is natuurlijk mooi meegenomen.Vakgarage Wolves biedt automobilisten die nu op winterbanden overgaan een unieke service: tijdens de winter worden de zomerbanden verantwoord opgeslagen. Ze worden in een ruim magazijn bewaard in speciale rekken, die de banden tegen 'doorliggen' beschermen. Vakgarage Wolves uw partner in banden, APK, Reparatie en Onderhoud! Bovendien zijn er de komende periode diverse acties met winterbanden om het voor u nog aantrekkelijker te maken.